Identiteitskaping

Wat is identiteitskaping?

Bij identiteitskaping worden uw persoonlijke gegevens afgepakt en op het internet misbruikt. Het komt veel voor dat login-gegevens van email-accounts van computers worden gestolen, doormiddel van op het oog vertrouwelijke email-berichten of onvoldoende beveiligde (draadloze) netwerken.

Wat doen wij om identiteitskaping te voorkomen

Wij proberen u zo volledig mogelijk te informeren over de gevaren van identiteitskaping. U bent echter zelf de eindverantwoordelijke. Geef daarom nooit -zowel mondeling, via email als via internet- uw persoonlijke gegevens door aan anderen.

Wat kunt u doen tegen identiteitskaping

Wees alert en gebruik uw gezond verstand. Reageer niet op email en/of phishing berichten waarin gevraagd wordt om uw persoonlijke gegevens.